Jak vybrat správnou pec?

 

Známe svou pozici na trhu, odkrýváme karty a můžeme mluvit pravdu, protože pravda je pro nás dobrá.

 

Prášková polymerizační pec.

1. Rozložení teplot v peci.

Na trhu je mnoho pecí, vyrobených různými technologiemi. Bohužel jen málo z nich je vhodných pro kvalitní vypalování. Málokterý výrobce uvádí rozložení teplot v peci – a to je základ! Jak se máte rozhodnout, pokud neznáte základní parametry? Spousta výrobců tento rozklad teplot ani neměří! A nikdo je k tomu zatím ještě nedonutil. Nehledě na to, že většina výrobců jsou malé firmy zaměstnávající ne víc, jak 20 zaměstnanců.

2. Rozvod vzduchu v peci

Pece s cirkulací vzduchu, musí mít rozvody vzduchu udělány tak, aby vzduch proudil rovnoměrně a současně v celé komoře pece. Pokud bude mít pec ventilátor, který hovorově „míchá vzduch“ a není možné regulování dávek vzduchu do různých částí pece, pak není možné, aby byla teplota v peci rozložená rovnoměrně.

Každá významná firma, která má ve své nabídce pece vyrobené ve standardu AMS, používaných v odvětví Aero, nebo Automotive, používá regulaci vzduchu v bočních stěnách komory. Na trhu jsou drahé firmy, které nejsou schopny vyrobit pec v první třídě, ve standardu AMS, neboť na to nemají technologii.

A proč by to vlastně měli dělat? Vždyť najdou klienty na svůj drahý produkt i bez takovéto regulace.

Je to jednoduché. Pokud je vyfukování daleko od zdroje tepla, vzduch se cestou ochlazuje a rozdíl teplot v komoře pece roste. Proto je tak těžké udržet správné rozložení teploty v olejové peci, s výměníkem na boku, protože je jeden výměník na celou pec a vzduch je třeba dovést např. 3m daleko.

3. Jak je vyřešená výměna ohřívačů (topných těles) a ventilátoru?

Profesionální pece mají modulární konstrukci. To znamená, že pokud se spálí topné těleso, vytáhnete modul, vyměníte a nemusíte rozebírat celou pec. To samé platí i u ventilátoru. Samozřejmě, lepší by bylo, kdyby se ventilátor nespálil. Přesto bude milé, když se výměna motoru po 10 letech obejde bez autogenu, rozpalujícího strop pece J.

4. Jaké jsou použité další komponenty?

Samozřejmě používáme další komponenty, ale postupně…většina klientů bude u komponentů hledat jména velkých, západních výrobců a taky pro nás by to byl dobrý prodejní argument. My nejsme firma, která pluje s proudem řeky. Co naplat, že komponent pochází z dobrého zdroje, když jeho použití není konstrukčně ideální. Například, montované motory ve standardní konstrukci mají krátké hřídele. Následně se k nim montují spojky, prodlužky a další díly, které se pak stávají zdrojem poruch, způsobují hluk, vibrace atd. Samozřejmě, že je výrobce důležitý. Na trhu je plno levných, často nekvalitních produktů. Myslíme si, že tady, v této části, výrobce komponentů není rozhodujícím argumentem.

Pro vaší představu, motory, které montujeme do naších pecí jsou spojené s celým ventilátorem. Přesně to znamená, že montujeme vlastní motory, které mají dlouhou, chlazenou hřídel, s přesným osazením na ventilátor. Nejsou zde použity žádné prodlužky, což má pozitivní vliv na přesnost a životnost zařízení. A co je nejlepší – nejsou drahé, což umocňuje výhody našeho řešení.

Každé dobré řešení je konkrétní - účelové, každé jiné je náhražkou, které vyžaduje po výrobci další a další doplňkové postupy, které nejdou v souladu užitečností. Navíc vyžadují další investice.

Toto se týká každého zařízení, nejen pecí.

5. Jak je pec izolována?

Vážným parametrem je izolace pece. Jak máte zjistit, že je pec dobře izolovaná? Proti obecnému názoru uvádíme, že tloušťka izolace není nejdůležitější parametr. Výrobci, kteří tímto argumentují, neví, o čem mluví. Pokud by se v izolaci podařilo vytvořit centimetrové vakuum a snížit infračervené záření, pak by taková izolace byla mnohem účinnější, než metr nekvalitní izolační vlny.

Rozhodujícím parametrem  je tepelná vodivost, která se skládá z použitého izolačního materiálu a konstrukce pece. Může být použito hodně izolačního materiálu, ale  pokud  jsou uvnitř tepelné mosty, pak budou vnější stěny pece žhavé.

Jak tedy zjistit, že je pec dobře izolovaná? Z parametru nabídky to nepoznáme.

Říkáme – dotkněte se a budete mít jasno. Proto každého zveme k nám, do firmy, na testy.

Máme termokamery, taky profesionální, speciální měřící zařízení, díky kterým se dokážeme vyvarovat chybám.

Zajímavost

Vzduch v klidu je lepší izolant, než minerální vlna.

Někde na internetu jsme četli názor jednoho výrobce, který potvrdil, že v případě nezaslepení horních (stropních) konstrukčních profilů, přes ně uniká teplo, vznikají v peci ztráty a pec je nerentabilní.

Pravda je taková, že cena za nahřátí pece, na provozní teplotu, je pouze zlomek s porovnáním ceny barvy. Příklad – cena za nahřátí elektrické pece o rozměrech W1200xH1800xD3000 je zhruba 65 Kč. Domníváme se, že se tímto nemusíme dále zabývat.

Pojďme dále. Pokud uniká přes profil o rozměrech 70x70 teplo, ptáme se, kolik tepla uniká přes otvor v peci o rozměrech 1200x1800, což je 440 krát větší povrch?

Ze znalosti fyziky víme, jak funguje vzduchová přepážka. V praxi se s ní setkáváme například v zimě u vchodu do supermarketu. Cirkulující horký vzduch zabrání úniku tepla z objektu. Žádná průběžná automatická pec, jiná, než power – and –free, nemá dveře. Výrobky do ní průběžně vjíždějí, nedá se zavřít a navzdory údajným ztrátám jsou takové instalace levnější, než manuální pece.

V případě naší standardní pece j vnitřní oběh vzduchu tak velký, že nedovolí uniknout teplu z komory pece.

Pece mají takové parametry teploty, jako:

a) Teplotní hystereze – určí křivku oscilující kolem zadané teploty. Například – Zadaná teplota je 180 stupňů. Zapínání a vypínání pece nemá vliv na růst, nebo pokles teploty. Zadaná teplota je udržená po celou dobu procesu a neosciluje.

Pro hysterezi 2 stupně je vysoký stav 182 stupňů a naopak, nízký stav 178 stupňů, při nastavené hodnotě 180 stupňů. V ideální peci je hystereze 0 stupňů.

Jak si s tím poradit? Lepší hysterezi získáme instalací tepelného modulu, který má nízkou tepelnou setrvačnost. Čím větší je výkon výměníku /jednotlivého ohřívače/tím vyšší je jeho tepelná setrvačnost.

b) Rozptyl teplot v peci – Je to další parametr, který určuje odchylku krajních teplot v peci. Příklad – nastavená teplota je 180 stupňů. Při rozdílu 10 stupňů může být na jedné straně pece 170 stupňů a straně druhé 190 stupňů. Takový rozdíl je velmi nebezpečný a může způsobit poškození povlaku výrobku.

Jak to vyřešit? Vzduchový oběh musí být promýšlený, měřený a regulovaný. Pokud není oběh dobře regulovaný, nebo hůř – pokud regulace zcela chybí, pak samotný ventilátor, nerozloží vzduch v komoře pece, rovnoměrně.

c) Rozdíl mezi změřenou a průměrnou teplotou v komoře pece

To je další parametr, který pro vás může být zavádějící. Řešíme to naším propracovaným systémem MTS. Instalací více čidel, místo jednoho, víme přesně, kde a jaká je teplota v peci.

Ve standardních pecích na trhu je jen jedno čidlo. Odpovězte si prosím sami – co je to za statistiku s jedním měřením?

Pokud toto čidlo selže, může dojít ke škodám. Proto je tak důležité vícebodové, poměrové měření.

 

Vypracoval Romer P.P.