Aluminum fans

     

The volume is only 79dB

 

Automatic cleaning
filters

 

 

 

A new better method
cleaning filters
The filter is completely blown out

Filters 100% polyester

 

Tight assembly
filter on the screw

Standard models

Booth Model

Operator window size
(mm)

Door
Size
(mm)

Users

Power
(kW)

Filter
Area
Max. Powder Clogg
Sensor
Lower

Hopper,

Fluidisation

Sieve

Auto.
Bar
Transfer

KPZ-1 800x1300  none 1 0,69kW 15m2 400g/min optional optional optional
KPZ-2 1400x1800 none 1 2,2kW 30m2 400g/min optional optional optional
KPZ-3 1600x1800 none 1 2,2kW 45m2 400g/min optional optional optional
KPZ-4 2000x1800 none 1 4,4kW 60m2 400g/min optional optional optional
KPO-2 2000x1800 none 1 2,2kW 30m2 400g/min optional optional optional
KPO-3 2800x1800 none 1 2,2kW 45m2 400g/min optional optional optional
KPO-4 4000x1800 none 1 4,4kW 60m2 400g/min optional optional optional
KPP-2 1200x1800 700x1800 1 2,2kW 30m2 400g/min optional optional optional
KPP-3 1400x1800 700x1800 1 2,2kW 45m2 400g/min optional optional optional
KPP-4 1700x1800 700x1800 1 4,4kW 60m2 400g/min optional optional optional
KPD-2 1200x1800 700x1800 2 4,4kW >=60m2 800g/min optional optional optional
KPD-3 1400x1800 700x1800 2 4,4kW >=90m2 800g/min optional optional optional
KPD-4 1700x1800 700x1800 2 8,8kW >=120m2 800g/min optional optional optional
These are exemplary standard booths - other dimensions and configurations are also available on request.
x (x)
 
x (x)
 

Photos

Additional options

Regulated air suction
In our booths we install an anti-static plate that covers filters. It protects filters from a first wave of a powder.

In a well designed booth it also improves the velocity of air moving across the painted element that reaches filters. It improves suction and makes painting easier.

Location of a plate can be regulated.

 

 

 

ROMER JET™
ROMER's powder booths are fitted with professionally made tanks, which are responsible for the collection of air needed to clean the filter. Compressed air is released from the tank in a fraction of a second while passing through the ROMER JET ™ system expands in the filter at high velocity and escapes through the micro holes in the filter cleaning it, and the powder falls into the booth.

 

Our system ROMER JET ™ system is patented and ensures the cleaning of the whole filter from top to bottom, this provides a unique cleaning effect, unattainable in the past using Jet venturi for example.

 

 

 

 

Low power consumption
By using light metals in a production process of our rotors we make them extremely light. To rotate such rotor fans need small amount of electricity which makes them energy-efficient.

 

 

Powder recover
By recovering materials you save your money, collect powder from the booth and use it once again. Recovered powder should be sifted before using it again.
Filters long operating time
Thickness of a material that our filters is made of is 260g/m2. Filtration surface (H900) is 15m2 compared to the standard H900 which is 160g/m2 with 7,5m2 surface.

This is a standard used in the most expensive automatic lines designed to move tons of powder.

 

There is a cheaper type of filter that has cellulose in its composition instead of polyester.

Bezpieczeństwo

 

 

 

Przeciwwybuchowa konstrukcja
Kabiny zostały zaprojektowane w celu uniemożliwienia powstania mieszanki wybuchowej podczas procesu malowania. Każdy z podzespołów został starannie dobrany w celu minimalizacji tego ryzyka.

 

 

Aluminiowe wentylatory
Wentylatory aluminiowe są bezpieczne, nie powodują iskry w razie otarcia się o elementy metalowe - co w przypadku wentylatora stalowego grozi wybuchem.
Dzięki ich wadze oszczędzają energię i pobierają niewielkie ilości prądu.
Są przy tym bardzo ciche, pracuja na poziomie 74-79dB.
Silnik jest schowany w kabinie, przez co kabina jest niższa. 
Szczelny montaż filtrów
Dzięki zastosowaniu kołnierzy mocujących montaż i demontaż filtra staje się banalnie prosty. Zastosowana śruba dociągająca uszczelkę poprawia szczelność filtra (w porównaniu z filtrem bagnetowym) przez co zwiększa się moc ciągu Kabiny, oraz poprawia sie jakość filtracji. 
Kamera pożaru 
Zgodnie z najnowszymi normami europejskimi, montujemy kamery przeciwpozarowe. Zamontowany czujnik w kabinie w przeciągu ułamka sekundy wykrywa pozar, i rozłącza zasilanie układu. 

Jakość

 

 

 

Regulowany ciąg powietrza
W Kabinie montowana jest płyta antystatyczna, zasłaniająca filtry.
Pełni ona między innymi funkcję ochronną dla filtrów, zatrzymuje pierwszą falę proszku.

W dobrze zaprojektowanej kabinie poprawia ona prędkość powietrza dolatującego do filtrów, opływając malowany element.
Ułatwia to sam proces malowania, jak również poważnie przyczynia się do poprawy ciągu i tym samym warunków pracy lakierni.

Położenie wysokości płyty można regulować na zawiasach.

 

 

 

ROMER JET™
W Kabinie montowany jest zbiornik - bufor czyszczenia filtra. Powietrze pod ciśnieniem zwalniane jest ze zbiornika w ułamek sekundy, po czym przechodząc przez dyszę ROMER JET ™ rozpręża się w filtrze z dużą prędkością, wydostając się przez mikrootwory w filtrze oczyszcza go, a proszek opada do Kabiny.

 

Nasz system ROMER JET™ jest opatentowany, zapewnia on czyszczenie całego filtra od samej góry do dołu, zapewnia to niepowtarzalny efekt czyszczenia, nieosiągalny w przeszłości (przy stosowaniu zwykłej zwężki typu Jet-Venturi - widok z prawej).

 

Niskie zużycie prądu
Dzięki zastosowaniu lekkich stopów stali w procesie produkcji naszych wirników stały się one niesłychanie lekkie. Wentylatory do obrotu takim wirnikiem potrzebują niewielkie ilości prądu, oszczędzając tym samym energię.

 

Odzysk proszku
Odzyskując materiały, oszczędzasz pieniądze, zbieraj proszek z kabiny i używaj go powtórnie. Odzyskany proszek należy przesiać w celu ponownego użycia.
Długa żywotność filtrów
Grubość materiału z którego jest zrobiony nasz filtr to 260g/m2 a powierzchnia filtracji (H900) to 15m2. Dla porównania stosowanym standardem dla H900 jest 160g/m2 przy 7,5m2.

To jest standard stosowany w najdroższych liniach automatycznych przeznaczonych do przerzucania ton farby.

 

Występuje jeszcze tańszy rodzaj filtra, zawierający w składzie celulozę (papier) zamiast poliestru.

Additional options

 

Powder hopper
ROMER's booths can be installed with optional powder tank. There are 3 options. Tank without fluidization for scrap powder, tank with fluidization, tank with pneumatic lifting fluidization and sieve. Fluidization tank is suitable for connecting the applicator.
Sieve
ROMER Booths can optionally be installed with sieve, if You have a tank. Sieve is essential if you want to recover the powder. Sieve will help You remove impurities from powder. Sieve has electric power supply.

Video