Niska cena

     

Niskie koszty eksploatacji

 

 

 

Zamki przeciwwybuchowe

 

 

 

Grawitacyjny  system grzejny

Technologia

 
Grawitacyjny system grzejny
Dzięki zastosowaniu grawitacyjnego systemu grzejnego w piecach grawitacyjnych serii SPARK mozemy pochwalic się dobrym wynikiem jednorodności temperatury, nasze badania wykazały, że jednorodność temperatury powietrza w naszych piecach grawitacyjnych przy odpowiednim ustawieniu elementów nie przekracza
 ± 5°C ! Wynik zawdzięczamy naszej technologii montażu elementów grzejnych.

 
Szybkie nagrzewanie
W piecach grawitacyjnych serii SPARK montowane są specjalnie zaprojektowane grzałki które szybko oddają ciepło, dzięki czemu nasze piece szybko się nagrzewają. Szybkie grzanie zawdzięczamy zastosowanym uszczelnieniom i izolacjom, specjalnie wyprofilowana uszczelka nie zawiera azbestu i jest bezpieczna dla użytkownika. 
Optymalizacja izolacji, brak kontaktu między komorą pieca a obudową minimalizuje straty ciepła i pozwala na oszczędność mocy. Nasze piece w zależności od modelu nagrzewają się z prędkością do 8°C na minutę.
 

  

System transportowy
Piece serii SPARK są standardowo wyposażone w dwa dolne wózki transportowe. W odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku na niedrogie rozwiązania opracowaliśmy manualny system transportu dolnego który pozwala na transportowanie gabarytów o dużej masie z użyciem niewielkiej ilości siły. Nasz system pozwala na optymalne użycie całej powierzchni pieca i zapewnia dużą czystość malowanych elementów. Dzięki zastosowaniu dwóch wózków, wózek jezdny przemieszczający się po hali nie zanieczyszcza wnętrza pieca. Do samego wjazdu do pieca wykorzystywany jest górny wózek. Zastosowanie jednego wózka powoduje wprowadzanie zanieczyszczeń z podłogi do komora pieca, nasz system eliminuje ten problem.

 

Zdjęcia