Elektroda

Indeks obudowy
bez elektrody

Indeks nakrętki

Kąt oraz zasięg przy

4Nm3/h pow. Całk.

5687

8199

5364


30 °

 

6956

400mm

Komplet dysza DS10
7508

 

 

5687

8685

5364


30 °

 

6956

450mm

Komplet dysza DS11
8690

 

 

5687

8682

5364


40 °

 

6956

350mm

Komplet dysza DS12
8687

 

 

 

 

Elektroda

Indeks obudowy
bez elektrody

Indeks nakrętki

Kąt oraz zasięg przy

4Nm3/h pow. Całk.

5687

8688

5364


50 °

 

6956

250mm

Komplet dysza DS13
8692

 

 

5687

8681

8590


65 °

 

---

200mm

Komplet dysza DS21
8689

 

 

5687

8683

8590


60 °

 

---

250mm

Komplet dysza DS22
8686