Économisez de la poudre d'un simple coup de main!

Économisez du temps et de l'argent!

Sauver la poudre
Le duplicateur en cascade 100 kV intégré fournit
capacité de charge maximale. Cela signifie que plus de peinture atteint
détail, moins au système de récupération de peinture! la technologie de commande numérique des vannes assure un dosage précis
et quantité répétable de poudre. Cela permet une plus uniforme
revêtements.

 

Pistolet ProfiGun PM-1

Pistolet ergonomique léger, parfaitement équilibré avec une poignée profilée
Réglage du% de peinture et changement de programmes dans la pièce à main

La cascade céramique avec une tension jusqu'à 100 000 V charge efficacement tous les types de poudres

• Lanouvelle génération de buses assure une pénétration parfaite de la poudre dans des formes complexes

• L'écrou profilé permet une bonne prise en main

 poignée conductrice à haute teneur en carbone offre une excellente mise à la terre du peintre

Le pistolet est fait de matériaux spéciaux avec une résistance accrue aux chocs

Conception entièrement démontable avec tube de chemin de poudre remplaçable

Le pistolet est breveté aux États-Unis et dans l'UE

 Polarité en cascade - négative

Pompe de peinture en poudre ProfiJector

Conception d'un nouvel injecteur efficace

Angle d'avance le plus efficace démontré par des tests

Économise de la peinture et de l'air par rapport aux injecteurs à angle droit

Par rapport aux autres pompes, ses coûts d’exploitation sont relativement faibles

• L'injecteur est soumis à un brevet européen

 

Pompe à poudre ProfiFeed

Nouvelle conception de pompe à phase dense
Transport de peinture avec une petite quantité d'air

Transport de peinture sur de longues distances jusqu'à 25 m
Quantité constante de peinture alimentée, sans perte de performance au fil du temps
Économise de la peinture et de l'air par rapport à l'injecteur
Réduit la poussière dans la cabine - énergie cinétique inférieure de la peinture
Par rapport aux autres pompes, ses coûts d’exploitation sont relativement faibles

 

SPilote PSS
Écran tactile de 7 pouces qui peut être utilisé avec un gant
3 programmes automatiques (revêtement, surfaces difficiles à atteindre, surfaces planes)
Graduation tous les 0,1 kV et 0,1 uA dans la plage de réglage complète

Vannes pneumatiques avancées pour le contrôle de la dose d'air (brevet en instance)
Mesure du débit d'air réel, réagit aux erreurs telles que les chutes de pression ou les blocages du système
Outils de diagnostic avancés

Possibilité de nommer des programmes
Possibilité de contrôle à partir de contrôleurs maîtres externes avec protocole ModBus

ProfiGun PM-1

Pistolet ProfiGun PM-1

 Lekki ergonomiczny pistolet, doskonale wyważony z wyprofilowaną rączką
Regulacja % Farby, oraz zmiana programów w rękojeści

 Kaskada ceramiczna o napięciu do 100.000V skutecznie ładuje wszystkie rodzaje proszków

 Nowa generacja dysz zapewnia doskonałe wnikanie proszku w skomplikowane kształty

 Profilowana nakrętka pozwala na dobry chwyt

 Przewodząca rączka o wysokiej zawartości carbonu zapewnia świetne uziemienie malarza

 Pistolet wykonany ze specjalnych materiałów o zwiększonej odporności na uderzenia

 Konstrukcja w pełni rozbieralna, z wymienialną rurką ścieżki proszku

 Pistolet jest przedmiotem patentu w USA oraz EU

 Polaryzacja kaskady - ujemna

ProfiJector

Pompa farby proszkowej ProfiJector

 Konstrukcja nowego wydajnego inżektora

 Najbardziej efektywny kąt podawania wykazany badaniami

 Powoduje oszczędność farby, i powietrza w porównaniu z inżektorami z kątem prostym

 W porównaniu z innymi pompami charakteryzuje się stosunkowo niskimi kosztami eksploatacji

 Inżektor jest przedmiotem patentu europejskiego

Pompa ProfiFeed

Pompa farby proszkowej ProfiFeed

 Nowa konstrukcja pompy gęstej fazy
 Transport farby z niewielką ilością powietrza

 Transport farby na dalekie odległości do 25m
 Stała ilość podawanej farby, bez spadku wydajności w stosunku do czasu
 Powoduje oszczędność farby, i powietrza w porównaniu z inżektorem
 Powoduje zmniejszenie zapylenia w kabinie - mniejsza energia kinetyczna farby
 W porównaniu z innymi pompami charakteryzuje się stosunkowo niskimi kosztami eksploatacji

 

Sterownik PSS-1

Sterownik PSS
 7 calowy panel dotykowy z możliwością obsługiwania w rękawiczce
 3 Automatyczne programy (przemalowywanie, pow. trudnodostępne, pow. płaskie)
 Podziałka co 0,1kV i 0,1uA w pełnym zakresie regulacji

 Zaawansowane zawory pneumatyczne do sterowania dawką powietrza (Patent pending)
Rzeczywisty pomiar przepływu powietrza, reaguje na takie błędy jak spadki ciśnienia czy niedrożność układu
 Zaawansowane narzędzia diagnostyczne

 Możliwość nadawania nazw programom
 Możliwość sterowania z zewnętrznych sterowników nadrzędnych protokołem ModBus

Technologia

Kaskada ceramiczna o ładowaniu do 100.000 Volt !
Wyprodukowana w Polsce kaskada ceramiczna produkcji własnej o wysokiej precyzji wyrzuca jony nawet siedemnaście tysięcy razy na sekundę! ładuje proszek lepiej niż kiedykolwiek wcześniej, powodując, że mniej farby dociera do odpylacza, a więcej zostaje na detalu!

ROMER ProfiCharge
Precyzyjne ustawienia prądu nawet poniżej 10uA, zakres regulacji prądu tym samym zaczyna się od samego dołu tj. 0uA - 100uA, natomiast zakres pracy systemu ProfiCharge to 0 - 10uA z podziałką do 0,1uA.

Precyzyjna dawka powietrza (patent p)
Z opracowanymi przez Romer elektronicznie sterowanymi zaworami iglicowymi podawanie powietrza jest jeszcze bardziej precyzyjne. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu specjalnie opracowanym zintegrowanym przepływomierzom które odpowiadają na zmiany w czasie rzeczywistym.
Regulowana krzywa elektryzacji - dla wymagających detali i farb
Ponieważ farby różnie się elektryzują a elementy lakierowane są coraz bardziej zróżnicowane, dla wymagających użytkowników dostarczamy zaawansowane rozwiązania technologiczne.


 
Dysze wykonane z materiałów nie-przylepnych o wysokiej odporności na przebicie
Specjalnie opracowane dysze wykonywane są z materiałów odpornych na przebicia elektryczne, oraz takie które jednocześnie nie ulegają adhezji farby proszkowej zapobiegając tym samym zapchaniu, oraz ułatwiają czyszczenie przy zmianach koloru.
Specjalnie opracowana rękojeść uziemiająca operatora
Ponieważ farby różnie się elektryzują, dla profesjonalnych użytkowników dostarczamy rozwiązania 
Energia wyładowania poniżej 2mJ
Ponieważ farby różnie się elektryzują, dla profesjonalnych użytkowników dostarczamy rozwiązania 
Wąż antystatyczny z podwójnym paskiem uziemiającym
Ponieważ farby różnie się elektryzują, dla profesjonalnych użytkowników dostarczamy rozwiązania 
Funkcja automatycznego czyszczenia pistoletu
Dla szybkich i dokładniejszych zmian koloru, opracowaliśmy funkcję automatycznego przedmuchu pistoletu, uruchamianej z rękojeści lub ekranu - przedmuchuje ona cyklicznie pistolet sprężonym powietrzem
Zgodność z ATEX oraz EN 50050-2
Jednostki romer ProfiSpray spełniają rygorystyczne normy urządzeń przewidzianych do pracy w atmosferze potencjalnie wybuchowej.
Regulowana nasadka do dyszy szczelinowej
Standardowo do każdego zestawu aplikacji dołączana jest nasadka dyszy szczelinowej, umożliwiająca zmniejszenie prześwitu szczeliny co umożliwia korektę rozrzutu w zakresie od 30° do 50° 
Ścieżka proszku w pistolecie bez zbędnych połączeń
Pistolet ProfiGun został zaprojektowany w ten sposób, że rurka proszkowa zaczynając od szybkozłącza do samej dyszy, jest wykonana z jednej części, nie jest łączona, i nie posiada "kolan", co skutecznie eliminuje możliwość jej rozszczelnienia.
Szybkozłącze do węża proszkowego
Standardowo pistolet ProfiGun wyposażony jest w szybkozłącze, umożliwiające szybkie wymiany węża.

Sterowanie

Lista szybko dostępnych programów z nazwami
Ponieważ farby różnie się elektryzują, dla profesjonalnych użytkowników dostarczamy rozwiązania 

 
Program podręczny
Program podręczny to w pełni programowalna funkcja szybkiej zmiany programu po szybkim kilkukrotnym wciśnięciu spustu.

 
Liczniki wizualne zużycia podzespołów
Ponieważ farby różnie się elektryzują, dla profesjonalnych użytkowników dostarczamy rozwiązania 

 
Diagnostyka jednostki
Pełna historia usterek oraz błędów, oraz ewentualnych sugestii, jednostka monitoruje na bieżąco parametry niezbędne do bezawaryjnego działania i długiej pracy.

 

Nawet 8 języków do wyboru w menu
Do wyboru języki,

Polski, Angielski, Niemiecki, Francuski, Rosyjski, Hiszpański, Włoski, Szwedzki
 

ProfiSpray V

ProfiSpray H

ProfiSpray W

ProfiSpray A

ProfiSpray A HD

ProfiSpray V HD

ProfiSpray H HD

ProfiSpray W HD