Sklep Wycena Artykuły
Kontakt Testy

Formularz zapytania ofertowego na lakiernię proszkową o wstępnie sprecyzowanych parametrach

Dane adresowe:
Nazwa firmy:
NIP:
Adres:
Kraj:
Telefon kontaktowy:
Osoba do kontaktu:
Email:
Planowany termin realizacji inwestycji:
Rodzaj wyceny:
Finansowanie:
Nacisk na:
jakość
niską cenę
wygodę operatora
dużą wydajność
Dane odnośnie działalności:
Praca - założenia:
Ilość zmian koloru na 1 zmianę
Ilość zmian produkcyjnych
Pracujące weekendy
Instalacja elektryczna:
Posiadana instalacja 3 fazowa
Instalacja posiada "Neutral"
Instalacja posiada "Uziemienie"
Napięcie na 1 fazę +-10%
Nie znam tych parametrów
Instalacja sprężonego powietrza:
Preferowany typ czynnika grzewczego::
Wymiary pomieszczenia:
Wys. do najniższego punktu(m)
Szerokość (m)
Długość (m)
Jeżeli to możliwe, prosimy o przesłanie rysunków (DXF/DWG) budynku mailowo powołując się na numer sprawy
Dane odnośnie malowanych elementów:

Największy element:

Wysokość (mm)
Szerokość (mm)
Długość (mm)
Waga (kg)
Zakładana wyd. na zmianę (szt)
Grubość materiału (mm)

Typ materiału:

Stal czarna
Stal czarna cynkowana ogniowo
Stal czarna cynk. galwanicznie
Aluminium
Stal nierdzewna
Inne
Dane odnośnie malowanych elementów:

Najmniejszy element (jeżeli bardzo zróżnicowane):

Wysokość (mm)
Szerokość (mm)
Długość (mm)
Waga (kg)
Zakładana wyd. na zmianę (szt)
Grubość materiału (mm)

Typ materiału:

Stal czarna
Stal czarna cynkowana ogniowo
Stal czarna cynk. galwanicznie
Aluminium
Stal nierdzewna
Inne
Wymogi odnośnie gwarancji na powłokę (jeżeli dotyczy):
Wym. ilość lat gwar. na powłokę
Środowisko wewnętrzne
Środowisko zewnętrzne

Praca w środowisku o wysokim zasoleniu
System zarządzania jakością w lakierni (jeżeli dotyczy)
Inne trudne warunki, jakie?
Preferowany typ instalacji:
Preferowany typ przygotowania powierzchni:
Manualne - Obr. strum. ścierna komorowa
Automatyczne - Śrutownica przelotowa
Manualne - Myjnia ręczna
Automatyczne - Myjnia automatyczna
Manualne - Wanny zanurzeniowe
Automatyczne - Wanny zanurzeniowe
Inny, jaki ?
Proszę o sugestię
Preferowany typ systemu transportowego:
Oczyszczalnia ścieków:
Aplikacja proszkowa:
Piec:


Minimalna wysokość (mm)
Minimalna szerokość (mm)
Minimalna długość (mm)
Ilość torów (jeśli dotyczy) (szt)
Kabina proszkowa:
Uwagi: