Perfekcyjna fluidyzacja, krótkie rurki ssące i świeży strumień proszku zapewniają stabilne wyniki powlekania dowolnym proszkiem.
Czujnik poziomu farby czuwa nad poziomem farby w zbiorniku.
Inżektory i węże proszkowe są automatycznie czyszczone silnymi strumieniami sprężonego powietrza przy zmianie koloru.
Zintegrowany system dwóch sit oddziela zanieczyszczenia z odzyskanej farby.
Centrum proszkowe może być wyposażone w podawany z dowolnego zewnętrznego układu zasilania proszek
Bezpośrednie połączenie z odpylaczem pozwala na utrzymanie czystości w obrębie centra proszkowego.
Centrum proszkowe wyposażone jest w 7" panel dotykowy oraz umożliwia sterowanie zewnętrzne za pośrednictwem protokołu ModBus kablami RJ45