Stacja wody demineralizowanej używana jest do produkcji tzw. wody demi z użyciem technologii wymiany jonowej. 

Stacja składa się z 3 kolumn
Silnie kwaśny kationit pracujący w cyklu sodowym,
Silnie zasadowy anionit pracujący w cyklu chlorkowym,
Filtr węglowy

Nasze stacje demineralizacji typu RDI-2 / RDI-4 posiadają w pełni automatyczne głowice sterujące.
Kolumny wykonane są ze stali AISI316L