Povlak nanesený na špatně připravený povrch, po krátké době spadne, nebo koroduje.

 

 

Pro zajištění nejlepšího povlaku práškové barvy,  je v zásadě dobré odmaštění - což je základem každého nátěru. Potah špatně odmaštěného výrobku, po velmi krátké době odpadne. Po odmaštění je dalším krokem zdrsnění vnějšího povrchu výrobku, což zlepšuje přilnavost barvy, například při ohýbání plechu.  Dále, například, Fosfátová vrstva zase prodlouží odolnost vůči korozi.

 

 

Existuje mnoho řešení, která řeší výše uvedené problémy a my budeme diskutovat o několika z nich.

 

 

Mechanická příprava, tj. piskování, otryskání - proces poskytuje určitý druh mechanického odmaštění a „zdrsní“ výrobek, což má pozitivní vliv na přilnavost nátěru. Tento proces je poměrně nákladný a časově náročný, ale nechrání před korozí.

 

 

Chemická příprava, tj. v tlakové myčce, automatickém nebo lázňovém systému - všechny kroky mohou být provedeny v jednom procesu za použití vhodných chemikálií. Takovým způsobem je například fosfátování železa, s odmaštěním, v případě černé oceli. Chemie odmašťuje výrobek vazbou tuku, porušuje povlak trávením vnějšího povrchu a poté jej chrání před korozí sloučeninami fosforu.


Postřik je nejrychlejší způsob odmaštění výrobků, např. pomocí stacionárního automatického mytí v automatické, (manuální lince), kde můžete použít 2-4 procesy. V případě tří procesů, je prvním chemie a další dva jsou opláchy. Jedná se o bezúdržbové řešení, které zajišťuje opakovatelnost procesu, je velmi efektivní a má levné provozní náklady.

 

 

Levnějším řešením pro nákup je ruční tlaková myčka, která umožňuje použití 2-3ch procesů. Opakovatelnost v tomto případě bude zcela záviset na obsluze.

 

 Lázňový systém 


 

 

  

 

 

Ponoření a příprava povrchu probíhá ve vanách. Vany jsou dobrým řešením, protože je lze libovolně rozšiřovat podle vašich potřeb. Nevýhodou je, že v případě velké vany se její kapacita může značně zvýšit, což zvyšuje náklady na ohřev několika (dalších) tun vody a pak takové řešení muže být drahé.


Toto je jedno z nejdražších řešení, které stojí podobně jako automatická myčka, ale dává příležitost rozšířit systém i pro nejnáročnější zákazníky.


To má smysl, když chceme připravit různé výrobky, nebo chceme-li získat parametry, řádu 5 - 10 let záruky, na nátěr. Je to možné pouze v případě, že máte 5 nebo více nezávislých van. Musíte si však být vědomi skutečnosti, že pokud pracujete v odvětví služeb a vana je menší než pec, některé výrobky se do ní jednoduše nevejdou.

 

 Ultrazvukové vany

 

 

 

 


Ultrazvukové vany se používají ve vanových systémech, ve kterých jsou omyvatelné povrchy těžko dostupné, nebo je vyžadována precizní přesnost čištění. Jedná se o systém piezoelektrických generátorů a převodníků, které způsobují „tekutinový pohyb“. Použití ultrazvuku ve vaně urychluje mytí. Je to jakási kombinace mechanického a chemického mytí, které bude nenahraditelné v případě silných nečistot, odlakování kol, nebo odstranění rzi.

 

 Ruční tlaková myčka


 

 

  

 

 Nejflexibilnějším řešením je ruční tlaková myčka. Pro společnosti, které poskytují služby a mají velké množství různých výrobků, je to jedno z nejlevnějších řešení. Toto řešení vám umožní v koších čistit současně velké i malé výrobky. Není to horší než kvalita dražších zařízení, ale není tak žádoucí, kvůli potřebě obsluhy.


Chemická vana je relativně malá, což znamená, že můžete začít pracovat rychle, protože se rychle zahřívá, ale bude to vyžadovat častější kontrolu vany, řekněme jednou týdně.

 

 

Automatická myčka
 

 

 

 

 

Nejvhodnějším řešením bude bezpochyby automatické mytí, které není nejlevnější, nicméně zaručuje vysokou opakovatelnost a rychlý mycí cyklus, který trvá asi 10 minut. Protože je cyklus automatický, musí operátor zadat pouze parametry mytí.


Nádrže jsou zde větší než v případě ručního mytí, proto zahřívací proces trvá o něco déle (zahřívání se spustí automaticky několik hodin před začátkem pracovního dne). Pozitivně by se měla projevit kontrola stavu čisticí chemie, která se v tomto případě může konat jednou za měsíc. Odmašťování v automatické myčce probíhá ve sprše, což umožňuje použití slabších chemikálií, které však přinese mnohem lepší výsledky mytí, než ponoření do vany, ve které je voda v klidu - bez pohybu.Romer P.P.