bezmotorovýchřetězových dopravníků.
Dopravníky tohoto typu mají mnohem větší možnosti ve srovnání s kontinuálními dopravníky.
V případě tohoto typu aplikace je možné ponechat detaily v peci, takže její objem může být menší.
Příčné uložení dlouhých obrobků v peci nebo použití výhybek pro mnoho kabin.

Níže jsou uvedeny příklady produktů

gallery

Movies