RP-01 Vakuové práškové čerpadlo pracující v technologii HDC

 

Práškové čerpadlo RP-01 je určeno k přenosu práškové barvy s použitím malého množství vzduchu (také práškového smaltu).

Práškové čerpadlo RP-01 je použitelné jak k přenosu čerstvého prášku v automatických linkách,
stejně jako pro obecný přenos barvy z práškových nádrží


Toto čerpadlo je určeno k přepravě velkého množství práškové barvy, a to i na relativně velké vzdálenosti.
Jednotlivé ventily práškového čerpadla jsou ovládány počítačovým řídicím systémem - PLC.

 

   
Účinnost až 8 m hadice 5 kg / min
Účinnost na 9-16 m hadice 4 kg / min
Účinnost na 17-25 m hadice

3,5 kg / min

 

• Přepravuje barvy na velké vzdálenosti, a to i při velkých výškových rozdílech

 
• Přeprava barvy s malým množstvím vzduchu (technologie HDC)  
• Čištění hadic v obou směrech, tj. Sání a výtlak  
•Nízké provozní náklady ve srovnání s jinými Venturiho čerpadly  
• Ovládání z úrovně panelu nebo integrace s ovládáním práškového centra protokolem ModBus