System pomiaru rozpuszczalników organicznych jest ukierunkowany i wykalibrowany na pomiar poszczególnych węglowodorów. Zalecany jest dla użytkowników jako dodatkowy system zabezpieczający którzy chcą upewnić się, że w procesie rozpuszczalnik został pomyślnie odparowany, podczas procesów suszenia i odparowywania rozpuszczalników organicznych w suszarkach do tego przeznaczonych.

Opcjonalny zintegrowany z suszarką system pobiera próbkę powietrza z komory suszarki w celu wykonania pomiaru, następnie informuje sterownik nadrzędny o zmierzonym stężeniu.