Před vyplněním formuláře si pečlivě zkontrolujte, který formulář se na zařízení vztahuje.
např. Opravy aplikátorů provádí stacionární služba.