UWAGA!
Programy dostępne w tej kategorii są własnością ROMER, dostępne są tylko do użytku dla klientów ROMER, do użycia z produktami ROMER.
Wszelkie inne użycie, próby dekompilacji jest zabronione.

 

 

Nazwa programu Wersja Data Archiwum Rozmiar Platforma Download
iCure v. 1.5.8.1 30.03.2024 *.Zip 3,08MB Win32 >>>>>
iCure v. 1.5.5.14 28.11.2023 *.Zip 2,98MB Win32 >>>>>
iCure v. 1.5.1.11 12.12.2021 *.Zip 2,98MB Win32 >>>>>
iCure v. 1.4.5.10 04.08.2021 *.Zip 2,98MB Win32 >>>>>

 

1. Oprogramowanie "Romer ICure" ("Oprogramowanie") jest dostarczane "takie, jakie jest" bez jakiejkolwiek gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej, w tym, ale nie ograniczając się do, gwarancji handlowej, przydatności do określonego celu oraz niewłamania się na prawa innych osób.
2. Użytkownik korzysta z Oprogramowania na własną odpowiedzialność i ryzyko. Twórcy oraz dystrybutorzy Oprogramowania nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, straty, utracone korzyści czy przerwy w działalności, które mogą wyniknąć z korzystania z Oprogramowania lub z jego braku.