Wszelkie części dostępne w sklepie są produkowane przez ROMER, lub dla ROMER. Części nie są produkowane przez firmę WAGNER, i nie są to części pochodzące z oryginalnej dystrybucji. Nie zawierają znaków towarowych, wszelkie znaki towarowe należą do ich pełnoprawnych właścicieli, a nazwy zostały użyte wyłącznie w celu identyfikacji produktu. Jednocześnie firma ROMER nie ma nic wspólnego z firmą WAGNER.